Vinska dežela Primorje
ŠČUREK Stojan CONSTANTINI ŠIRCA-KODRIČ
KRISTANČIČ Dušan GUERILA DOMENIS
BJANA LISJAK Boris MONTEMORO
SAKSIDA SLAVČEK VINA PERŠOLJA
ERZETIČ Višnjevik BATIČ VINAKOPER
SIMČIČ Edi Č O T A R KLET GORIŠKA BRDA
SIMČIČ Marjan FORNAZARIČ VIPAVA 1894
JAKONČIČ Aljoša REYA EMERAN VINAKRAS
MLEČNIK SANTOMAS MOVIA
CIGOJ SOSOLIČ SONČNI ŠKOL
Vinska dežela Podravje
GAUBE VERUS Vinogradi PTUJSKA KLET
VALDHUBER VINOGRADNIŠTVO LEBER JERUZALEM ORMOŽ
KOGL - CVETKO FRANCI TURČAN - JANŽEKOVIČ RADGONSKE GORICE
KUPLJEN Jeruzalem ČURIN Stanko KRAJNC
DVERI-PAX ZLATI GRIČ VINAG
Vinska dežela Posavje
ISTENIČ PRUS KZ KRŠKO
ŠTURM FRELIH VINO BREŽICE
KOMATAR KZ METLIKA  

ITALIJA Italija
FIEGL