Regije

V Sloveniji ločimo tri vinorodne dežele, ki vključujejo devet vinorodnih okolišev, ki imajo glede na lego svoje značilne posebnosti. Podravje vključuje Štajersko Slovenija in Prekmurje, Posavje obsega Bizeljsko-Sremič, Dolenjsko in Belo krajino. Primorska vinorodna dežela pa zajema Vipavsko dolino, Kras, Goriška Brda in Slovensko Istro.